NYA EU-VARUMÄRKET

Den nya förordningen gällande EU-varumärket träder i kraft den 23 mars 2016.

De viktigaste förändringarna är bl a följande:

- Namnbyte:  EU-varumärkesmyndigheten i Alicante, Spanien – Kontoret för harmonisering i den Inre marknaden (KHIM) / Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) byter namn till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet / European Union Intellectual Property Office – EUIPO. Benämningen “Gemenskapsvarumärke” kommer då att döpas om till EU-varumärke. 2016-03-23 kommer befintliga och ansökta gemenskapsvarumärken att blir EU-varumärken.

- Avgiftsändring: Tidigare grundavgift för en (elektronisk) ansökan var 900 Euro och omfattade 3 varu/tjänsteklasser. Avgiften ändras nu till 850 Euro för 1 (en) klass och 50 Euro för andra och150 Euro tredje klassen; därefter 150 Euro för varje ytterligare klass i ansökan. Förnyelseavgiften för ett EU-varumärke blir istället för som tidigare 1350 Euro för 3 klasser nu 850 Euro för första klassen, 50 Euro för andra klassen och 150 Euro för tredje och ytterligare klasser.

- Inlämning:  Man kan inte längre inge en EU-varumärkesansökan via svenska patentverket, PRV, utan endast direkt till EUIPO.

- Skyddsperiod: Giltigheten av en EU-varumärkesregistrering kommer nu att vara 10 år från registreringsdagen och inte som tidigare från ansökningsdagen.

- Ibruktagande: Perioden för att ta ett EU-varumärke i verkligt bruk inom Europeiska Unionen ändras från 5 år efter registreringsdagen till 5 år efter ansökningsdagen. Innehavare av EU-varumärken bör dokumentera och arkivera material som styrker användning av varumärket för att undvika angrepp från tredje man mot varumärket baserat på icke-användning.

- Skyddsomfång:  Om ni har en äldre EU-registrering eller en ansökan som ingivits före 2012-06-22 och varorna/tjänsterna enbart omfattar de s.k. ”klassrubrikerna” (vilka numera i vissa fall inte godtas av EUIPO), bör en översyn av skyddsomfånget göras för att säkerställa att ni har verkligt skydd för era varor/tjänster. Kontakta oss gärna om för mer information om detta!