Strategier

Oavsett vilka spörsmål du har rörande patent eller andra IP-relaterade frågor, så har vi lång erfarenhet av och kan ge rådgivning kring

- skräddarsydd kombination av patentansökningar och bruksmodellskydd (tidigare kallat bruksmönsterskydd) i de flesta industrialiserade länder (dock ej i Sverige) för att med framgång handskas med ett intrång i framtiden godkända patent

-skräddarsydd kombination av patentansökningar och bruksmodellansökan som förberedelse av interimistiskt förbud så snart  bruksmodellsansökan har registrerats.

- skräddarsydd kombination av erinran, invändningar, re-examinations i de flesta industrialiserade länder för att bereda väg för din produkt i länder där en konkurrent har en senare ingiven patentansökan eller godkänt patent.

- utveckling av din existerande IP-portfölj

Vi kan givetvis även hjälpa till med mer standardmässiga patentstrategier, såsom

- val av lämpligt sätt att ansöka om patent för din uppfinning runt om i hela världen

- val av kombination av skydd för din uppfinning eller produktpalett, såsom varumärkesskydd, designskydd (tidigare kallat mönsterskydd), bruksmodellskydd och/eller patent. 

- övrig tvistelösning

Kontakta oss