I korthet, vi erbjuder följande tjänster:

 • Utarbetande och handläggning av svenska och europeiska patentansökningar
 • Utarbetande och handläggning av svenska och utländska varumärkesansökningar
 • Invändningar inklusive muntliga förhandlingar vid Europapatentverket (EPO)
 • Invändningar inklusive muntliga förhandlingar vid OHIM i Alicante
 • Besvär inklusive muntliga förhandlingar vid EPO:s besvärskammare
 • Erinran ("TPO") i andras patentansökningar vid EPO
 • Freedom-to-operate analyser och patenterbarhetsbedömningar
 • Strategier för användning av erinran (TPO)  inom samma patentfamilj runt om i världen
 • Utveckling av din patent- och varumärkesportfölj
 • Föreläsningar och kurspaket i Europeisk patent- och varumärkesjuridik och -praxis
 • Ipracraft AB grundades 2011. Vi är medlemmar av