Din affär växer med IP-skydd!Affärsmässig IP-rådgivning

Vi kartlägger och analyserar ditt behov av IP, baserat på
· dina egna idéer
· dina konkurrenters motsvarande produkter och tjänster
· dina konkurrenters eventuella IP-innehav
· alternativa lösningar

Är ditt IP-behov
· patentskydd?
· varumärkesskydd?
· designskydd?

Vi har svaret!

Anpassade IP-strategier

Vem skulle använda sig av strategier för schack när man spelar poker?

Vi har gedigen erfarenhet av IP-strategier, som vi har byggt upp i rollen som patentombud, men också genom erfarenhet från patentverk och på patentavdelning i industrin. Vi tillhandahåller strategilösningar, som vi skräddarsyr för ditt företag i varje skede! Skydd för dina innovationer finner vi inom patent, varumärken eller design.

Till din hjälp!

Vi erbjuder hjälpmedel, som kan användas för aktiv eller passiv innovationsinsamling inom ditt företag, dvs för att fånga upp nya idéer.

Vi erbjuder årliga sammanfattningar av din IP-portfölj, att användas som bas för affärsmässiga beslut.

Vi hjälper till att skapa samverkan mellan Marknadsavdelningen och R&D för att få ut ett maximalt värde av din IP-portfölj.

Gör ditt företag IP-medvetet!

Vi hjälper till med att
· öka IP-medvetandet inom hela företaget, ej endast inom R&D
· korskoppla kompetenserna!
· skapa insikt att IP-investeringen ger intäkter!
· skapa rutiner för idéinsamling

Satsa på rätt geografisk marknad!

Oavsett om vår kund är för liten för en global satsning
eller
om vår kund är tillräckligt stor för en global satsning
– så har vi lösningarna!

Vad gör dina konkurrenter?

Vem kontrollerar konkurrenternas aktiviteter?
Vi hjälper till att välja ut vilka positioner inom ditt företag som bör ansvara för detta, och hur det skall utföras.

Joint Ventures

Vi hjälper till att ta till vara dina IP-rättigheter
· innan samarbetet med andra påbörjas
· under tiden för samarbetet
· efter samarbetets slut