Våra tjänster

Vi är auktoriserade inför 

European Patent Office (EPO)
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Patent- och Registreringsverket (PRV)

Generellt sett erbjuder vi följande tjänster:

Utarbetande och handläggning av patentansökningar inför EPO och PRV.

Utarbetande av ansökningar om varumärkes- och designskydd vid EUIPO och PRV.

Utarbetande och handläggning av invändningar och besvär rörande såväl patent, varumärken som design.

Såväl utanför Europa som och i resp land inom Europa, hjälper vi dig med allt inom patent, varumärkesskydd och designskydd via vårt internationella nätverk av patentbyråer.

Mer preciserat erbjuder vi följande tjänster:

  • Utarbetande och handläggning av patentansökningar, dvs såväl svenska som europeiska och internationella (PCT-) ansökningar
  • Utarbetande och handläggning av varumärkes- och designansökningar vid PRV, vid EUIPO och via WIPO.
  • Invändningar och besvär vid EPO och EUIPO
  • Förberedelser av intrångs- och ogiltighetstalan
  • Föredrag i såväl generell immaterialrätt som Europeisk patentpraxis
  • IP Management, såsom IP-strategier, sökningar, bevakningar, analyser, konkurrentbevakning och årsavgiftshantering